Aula de Música Moderna Espai-taller dedicat al desenvolupament de la creativitat musical des de 2002. Jordi Carreras Morata Músic-compositor format al Conservatori Professional de Música de Badalona i Director de lleure infantil i juvenil format a l’Escola de l’Esplai de Girona. © jordicarrerasmorata 2013 b e n v i n g u t s 1876 Elisha Grey inventa el Musical Telegraph 1877 Thomas Edison patenta el Phonograph 1895 T. Cahill prepara un prototip del Telharmonium 1905 L. Deforest inventa l’Audion Valve 1916 E. C. Wente fabrica el primer micròfon 1917 Lev Termen prepara el primer Theremin 1928 Maurice Martenot: Ondes- Martenot 1930 Theremin i Cowell fabriquen el Rhythmicon